Bestuur

Alle bestuursleden werken onbezoldigd voor de stichting.

 Ellen Laan – Voorzitter 

Ellen Laan is voorzitter van de Stichting Seksueel Welzijn Nederland. Zij is hoogleraar aan de Afdeling Seksuologie en psychosomatische gynaecologie van het Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, en Research Fellow van het Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction aan de Universiteit van Indiana.

Zij behandelt mensen als seksuoloog NVVS en GZ-psycholoog, geeft colleges en doet onderzoek. Ze is wereldwijd bekend door haar baanbrekende onderzoek naar de seksualiteitsbeleving van vrouwen. Ze toonde aan dat er verschillen zijn tussen de lichamelijke respons op seksuele prikkels en de subjectieve beleving ervan, ‘zin’.

Lees hier meer over de persoon achter de professor.

 

Hans Verkoren – Penningmeester

Hans: “Na mijn afstuderen trad ik in dienst van de Postbank, waar ik in 1986 lid werd van de Raad van Bestuur en na fusie(s) idem van ING. In die tijd gold het bankier-zijn als aanbeveling om penningmeester te worden van culturele, charitatieve, en andere maatschappelijke instellingen (daar wordt sinds de bankcrisis wel anders over gedacht).” Lees hier meer

 

Jeanette de Geus – Secretaris

De Geus studeerde klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, volgde de basisopleiding tot gedragstherapeut bij Aad Burger, staat vermeld in het BIG register als GZ Psycholoog en bij het NIP als Register Arbeid en Organisatiepsycholoog. Lees hier meer over Jeanette. Lees hier meer over Jeannette.

 

 Sabine Meulenbeld – Bestuurslid

Sabine Meulenbeld is algemeen bestuurslid van de stichting Seksueel Welzijn Nederland. Ze houdt een coachingspraktijk aan huis in Utrecht en werkt als therapeutisch hulpverlener bij Stichting Pretty Woman. Sabine pleit voor een hulpverlening in Nederland waarbij seksuele heelheid vanuit eigenheid centraal staat. Lees hier meer over Sabine en haar affiniteit me het thema plezier en gelijkheid in seksualiteit.